IELTS Hazırlık Özel Ders

Anadili ingilizce olan, daha önce pek çok başarılı IELTS skorunun alınmasını sağlamış, yabancı IELTS sınav hazırlık öğretmenleri olarak İstanbul genelinde, yerinizde veya eğitim merkezinde, size uygun zaman diliminde birebir ve kişiye özel IELTS dersleri vermekteyiz.

 

IELTS’in özel bir hazırlık süreci gerektirmesinden hareketle IELTS Speaking, IELTS Reading, IELTS Listening, IELTS Writing  ve IELTS  Ön Hazırlık programlarını ayrı ayrı veya komple bir program olarak sunabilmekteyiz. Özel derslerimiz, her öğrencinin kendi kişisel ihtiyaçlarına  ve kişisel en yüksek skoruna yöneliktir.

 

Seçkin üniversitelerden mezun, kendisi de IELTS  sürecinden geçmiş,  IELTS alanında profesyonel tecrübelere sahip, yüksek skorlu sonuçlar elde etmiş IELTS sınav sisteminde uzmanlaşmış yabancı öğretmenler olarak, her bir öğrencinin kişisel  ihtiyacına yönelik en yüksek skoru almasına kendimizi adadık. Detaylar, yardım ve destek için bize ulaşabilirsiniz.

IELTS özel ders

IELTS ÖZEL DERS ÖĞRETMENLERİ

Yabancı Öğretmen ile IELTS Sınavına En İyi Şekilde Hazırlanın!

IELTS HAZIRLIK PROGRAMI: IELTS Hazırlık Programı 5.5 veya daha yüksek IELTS skor aralığında olan öğrenciler için hazırlanmıştır. Bu öğrenciler genellikle iyi bir orta düzey ingilizce bilgisine sahiptirler.

 

Okuma:

Okuma modülüne yönelik olarak, bu bölüm öğrencilerin hangi soru türlerinde başarılı olduklarını ve hangi konularda daha fazla yardıma ihtiyaçları olduğunu belirlemeyi hedeflemektedir. Birçok öğrencinin sorun yaşadığı iki ya da üç soru türü bulunmaktadır. Eğitimciler, bu soru türleri üzerine yoğunlaşarak öğrencilerin zamanlarını verimli bir şekilde kullanarak doğru cevap sayılarını en yüksek düzeye çıkarmak için gerekli olan becerileri kazanmalarına yardımcı olacaklardır. Zamanlama genellikle öğrencilerin okuma modülünde sıklıkla yaşadığı sorunlardan biridir, dolayısıyla verimli zaman yönetimi teknikleri öğretilecektir.

 

Yazma:

Yazma modülünde, öğrenciler hem 1. hem de 2. kısım için çeşitli yeni kelimeler öğreneceklerdir. Bu kelimeler hem yazma hem de konuşma bölümleri için yararlı olacaktır. Akademik testin yazma kısmının 1. bölümünde öğrenciler çeşitli soru türlerinde alıştırmalar yapacak olmaları dolayısıyla, uygun formatı hızlı bir şekilde belirleyerek konuyu incelemek üzere çeşitli kelimeler kullanabileceklerdir. 2. kısım için ise, özellikle çok çeşitli kelimeler kullanmak önemli olduğundan dolayı, yeni kelimelerin, bağlantı kelimeleri ve ifadeler dahil, öğrenilmesi gerekmektedir. Çeşitli cümle yapılarının kullanılması da gerekeceğinden, karmaşık cümle yapıları konusunda alıştırma yapılacaktır. Zaman yönetimi açısından, ek olarak kompozisyon için hızlıca plan geliştirme ve uygulama yöntemlerine de odaklanılacaktır. Bunun içerisinde uygun örneklerin etkin bir şekilde kullanımı da yer almaktadır, bu tekniğin öğretmen ile uygulaması yapılacaktır.

 

Dinleme:

Dinleme için, öğrencilere hem derste hem de ders dışında anlama becerilerini geliştirebilmeleri için etkili yöntemler gösterilecektir. Bunların arasında akademik konulara yönelik dinleme becerilerini geliştirme yöntemleri de yer almaktadır. Belirli IELTS soru türlerinde uygulamalar yapılacaktır.

 

Konuşma:

Konuşma modülünde, öğrencilerden doğal olarak sohbet etmeleri ve yeterli düzeyde ingilizce anlamaları beklenmektedir. Bu bağlamda, öğrencilerin sorulabilecek olan çeşitli soru türlerini tanımaları sağlanacaktır. İyi ve çok iyi düzeydeki cevapların farkları tartışılacaktır. Akıcılık temel bir kriter olduğundan dolayı, öğrencilerin çok çeşitli konular, kelimeler ve cümle yapıları ile karşılaştıkları zaman rahatça cevap verebilmeleri gerekmektedir, tüm bu konularda dersler sırasında uygulamalar yapılacaktır.   

 

IELTS ÖNCESİ PROGRAM:

IELTS öncesi program Bant Skoru 5.0 veya daha altında öğrenciler için tasarlanmıştır. Program öğrencilerin ingilizce temel bilgilerini güçlendirirken aynı zamanda IELTS’ye özel konularda hazırlık yapmalarına yardımcı olacaktır.

 

Okuma:

Okuma anlamında, öğrenciler farklı metin çeşitlerini ve soru türlerini inceleyerek becerilerini geliştirme şansı elde edeceklerdir, fakat bu daha küçük ve idare edilebilir ölçekte olacaktır. Ayrıca, hızlı okuma ve gözden geçirme teknikleri de öğretilerek, bunlar üzerinde alıştırmalar yapılması sağlanacaktır.

 

Yazma:

Yazma için, IELTS sınavı formata yönelik kurallara sıkıca uyulmasını gerektirmektedir. Bu bakımdan, öğrencilerin ilgili konulardaki yazılarını organize etmeyi öğrenmeleri gerekmektedir. Akademik IELTS testlerinin 1 numaraları kısmı öğrencilerin grafikleri, tabloları, çizelgeleri, diyagramları ve benzerlerini analiz edebilir olmalarını gerektirmektedir, dolayısıyla kelime bilgisi ve dilbilgisi kurallarının öğrenilmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir. Yazma bölümünün 2. kısmında ise öğrencilerin çeşitli konularda geniş bir kelime bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Bu konular öğrenciye gösterilecek ve uygun kelime bilgisi öğretilerek bu konularda uygulamalar yapılacaktır.

 

Dinleme:

Dinleme modülü için, öğrencilerin duyma becerilerini Kanada, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda dahil kullanılan çeşitli aksanlara uyarlamaları gerekmektedir. Bunu gerçekleştirmenin çeşitli yolları vardır. Eğitimciler öğrencilere evde de uygulayabilecekleri çeşitli yöntemler öğretecektir. IELTS’ye yönelik dinleme faaliyetleri öğrencilerin soru türlerine alışmalarına yardımcı olmak üzere uygulanacaktır.

 

Konuşma:

Son olarak, öğrencilerin IELTS sınavında iyi bir Bant Skoru almaları için iyi düzeyde konuşma becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Kelime bilgisinin, akıcılığın ve güvenin geliştirilmesi özellikle önem teşkil etmektedir. IELTS öncesi program aynı zamanda en temel IELTS sorularının cevaplarının geliştirilip ezberlenmesine yoğunlaşacaktır.

 

ÖZEL GRUPLAR İLE IELTS HAZIRLIK:

Biz küçük grup seçeneğini tercih edecek olan bireylere ve gruplara küçük gruplarda verilen dersler de sunmaktayız. Bahsi geçen grupların dinamiği özellikle önemli olduğundan dolayı, ilk olarak öğrencilerin düzeyleri değerlendirilecek ve böylece her öğrencinin İngilizce düzeyinin aynı olduğundan emin olunacak ve başarı düzeyinin hem bireyler hem de grup için en yüksek düzeye getirilmesi hedeflenmektedir. Grubun küçük olmasından dolayı, dersler interaktif olarak gerçekleştirilecek böylece her öğrencinin öğretmen ile birebir iletişim halinde olması sağlanacaktır. Dersler çok hızlı geçmekte olup, öğrencilerin her zaman dersi durdurarak anlamadıkları bir konu olduğunda soru sormaları ve sınıftaki diğer öğrencilere mümkün olduğu kadar yardımcı olmaları teşvik edilmektedir.