IELTS Reading Öğretmenleri

Yabancı Öğretmenden IELTS Reading Özel Ders

Yukarıda tanıtımı yer alan anadili ingilizce olan öğretmenden IELTS Reading özel ders alarak, en etkin yöntem ile IELTS sınavına hazırlanmanız mümkün! Web sitemizdeki yabancı IELTS öğretmenleri, IELTS Reading sınav sistemi ve taktikleri konusunda uzmanlaşmış kişiler olup, özgeçmişlerine kişisel tanıtım sayfalarından ulaşabilir ve uygun gördüğünüz öğretmenden ders talep formu aracılığı ile görüşme talep edebilirsiniz. Özel ders talepleriniz ile ilgili aynı gün içerisinde tarafınıza dönüş yapılmaktadır.

 

Okuma:

Akademik test ve Genel Eğitim testlerinde yer alan Okuma modülleri farklıdır, fakat testlerin uzunlukları ve soruların sayısı aynıdır.

 

Akademik Test:

Okuma modülünün uzunluğu bir saattir. Toplam üç bölümden ve 40 sorudan oluşmaktadır. Yaklaşık olarak 11 farklı soru çeşidi bulunmaktadır. Modül 2150 ile 2750 arasında kelimeden oluşur. Her metinin stili birbirinden farklıdır. Dilbilgisi veya yazıma yönelik hatalar barındıran cevaplar yanlış olarak kabul edilecektir. Zaman bittikten sonra ek süre verilmemektedir. Dolayısıyla tüm cevapların cevap kağıdına 60 dakikanın sonunda yazılmış olması gerekmektedir.

Akademik okuma öğrencilerin çok çeşitli kelime bilgisine sahip olmalarını gerektirmektedir. Çalışmalar IELTS-odaklı hazırlık kitapları ile yapılabilir. Ek metin tavsiyeleri için IELTS eğitmeninize danışabilirsiniz. Test üniversite lisans düzeyinde yazılmaktadır. 

Fakat, Genel Testin içeriği ve kelimeleri daha kolaydır. Genel Test sosyal, iş ve akademik alanlara yönelik kelimeleri ve konuları içermektedir, fakat Akademik Test ise genellikle lisans düzeyindeki üniversite derslerinde yaygın olarak işlenen konulara odaklanmaktadır.

 

Soru Türleri:

 

Çoktan Seçmeli

Teste giren kişilerin çoktan seçmeli sorularda bir cevabı seçmeleri gerekmektedir, örneğin A, B, C veya D. Bazı durumlarda daha fazla seçenek de sağlanmakta (örneğin A, B, C, D, E ve F), ve birden fazla doğru cevabı işaretlemeye yönelik talimatlar da verilmektedir.  

 

Örnek Soru:

Doğru cevabı seçiniz, A, B, C veya D

Doğru cevabın harfini cevap kağıdınızda 7-9 numaraları kutulara yazınız.

1)    Bilgi, girişimcilik ve altyapıya ek olarak, komisyon

A) çevre dostu ekonomiyi ve hükümete yönelik finansal düzeltmeleri desteklemiştir.

B) finansal reformlar ve yeşil enerji konusunda baskı yapmıştır.

C) düzenli büyüme sağlayacak olan eko-girişimcilik programı uygulamıştır.

D) kendisini eko-girişimcilik konusunda lider konumuna getirmiştir.

 

2) Kısa Cevap

Teste giren kişilerin soruyu cevaplandırmak üzere metinden kelimeler seçmeleri gerekmektedir. Cevapta kullanılabilecek olan kelime sayısı sınırlıdır. Eğer çok fazla kelime varsa, bir puan kaybedersiniz. “you’re” gibi kısaltılmış kelimeler kabul edilmeyecektir. “In-tact” gibi tire kullanılan kelimeler tek bir kelime olarak sayılacaktır. Cevaplar metinin okunma sırasına göre verilmelidir.

 

Örnek Soru:

İKİ KELİMEDEN FAZLA KELİME seçmeyiniz ve/veya her soruyu cevaplandırmak üzere metinden bir sayı seçiniz.

Sulama sisteminin uygulamaya geçirilmesinin ardından patateslerden elde edilen yıllık kazancın yüzdelik oranı nedir? _____________________________

 

3)      Akış diyagramı/not/tablo/özet tamamlama

Teste giren kişilerin metinden cevapları seçmeleri ve tablo, diyagram vb. doldurmaları gerekmektedir. Cevapların metin ile aynı sırada olmaması gerekmemekle birlikte, çoğu zaman metinin belirli bir bölümünden alınmaktadırlar.

 

4)      Cümle Tamamlama

Teste giren kişilerin boşlukları metinden bir veya birden fazla kelime ile doldurmaları gerekmektedir. Talimatlardan seçmek üzere belirtilen bir kelime sınırı vardır, örneğin BİR KELİMEDEN VE/VEYA RAKAMDAN FAZLA DEĞİL.

Örnek Soru:

Öğretmenlere genellikle _____ ültimatom verilmekte, bu da konu hakkında fazla seçim şansı bırakmamaktadır.

 

5)      Diyagram/Etiket Tamamlama:

Testi alan kişilerin bir diyagram üzerindeki etiketleri doldurmaları gerekmektedir, bunlar bir makinenin, binanın veya herhangi bir aracın parçaları olabilirler. Kelime sınırı verilmektedir, örneğin ÜÇ KELİMEDEN FAZLA KELİME KULLANMAYINIZ.

 

6)      Cümle Sonlarının Birleştirilmesi

Teste giren kişilere okuma metninde bulunan bilgilere dayanarak bir cümlenin ilk yarısı verilmektedir. Mümkün olan en iyi devam şeklinin belirlenen harfler arasından (A, B, C, D gibi) seçilmesi gerekir.

 

7)      Eşleştirme Özellikleri

Teste giren kişilerin bilgileri veya ifadeleri, okuma metninin özellikleri olan ve harfler ile belirtilmiş olan (A, B, C gibi) seçenekler listesinden seçmeleri gerekir. Bunun bir örneği, teste giren kişinin herhangi bir ifadeyi bunu yazan kişi ile eşleştirmesi gereken sorulardır. Bazı seçenekler kullanılamayabilir ve bazı durumlarda cevapların birden fazla defa kullanılmaları gerekebilir. Eğer mümkünse, talimatlarda: “Bir seçeneği birden fazla defa kullanabilirsiniz” diyecektir. Eğer bu talimatlarda belirtilmemiş ise, seçenekleri birden fazla defa kullanmayınız. 

 

8)      Bilgilerin Eşleştirilmesi

Testi alan kişilerin okuma paragraflarında belirli bilgileri bulmaları gerekmektedir. Paragraflar, veya bölümler, harfler (A, B, C, D) ile belirlenecektir. Tüm paragrafları veya bölümleri kullanmanız muhtemelen gerekmeyecek olup, bazılarını da birden fazla defa kullanmanız gerekebilir. Eğer mümkünse, talimatlarda bu belirtilecektir: “Bir seçeneği birden fazla defa kullanabilirsiniz”.

 

9)      Evet/Hayır/Verilmemiş

Talimatlar: “Aşağıda belirtilen ifadeler yazarın görüşleri ile uyumlu mudur?” ya da “Aşağıda belirtilen ifadeler yazarın iddiaları ile uyumlu mudur?”. Teste giren kişilerin Evet/Hayır/Belirtilmemiş seçeneklerinden birini seçmesi gerekmektedir. Hayır ve Belirtilmemiş seçenekleri arasında seçim yapmak şaşırtıcı olabilir. Belirtilmemiş seçeneği soruyu cevaplamak üzere yeterli bilgi bulunmadığını, veya ifadenin bahsi geçen yazara ait iddia veya görüşü ne desteklediğini ne de karşı çıktığını ifade etmektedir.

 

10)   Doğru/Yanlış/Belirtilmemiş

Talimatlarda aşağıdaki soru sorulacaktır: “Aşağıda belirtilen ifadeler metinde verilen bilgiler ile uyumlu mudur?” Teste giren kişilerin Doğru/Yanlış/Belirtilmemiş seçeneklerinden birini seçerek cevaplandırmaları gerekmektedir.”

Örnek Soru:

Cevap kağıdınızda yer alan 1-6 numaralı kutulara, aşağıda belirtilenleri yazınız:

Doğru              eğer ifade bilgiler ile uyumlu ise

Yanlış              eğer ifade bilgiler ile uyumlu değil ise

Belirtilmemiş eğer bu konuda bilgi verilmemiş ise

1)      Daha Yeşil Gelecek Komisyonu ilgili alanlarda uzman olan akademisyenler tarafından oluşmaktadır.

 

11)   Başlık Eşleştirme

Teste giren kişiler herhangi bir paragraf ya da bölümün ana fikrini özetleyen başlıklar göreceklerdir, bu bağlıklar Roma rakamları (iii, iv, v, vb) ile belirtilmektedir. Paragraflar veya bölümler harfler ile belirlenmektedir (D, E, F, vb). Bazı başlıklar paragraflardan ya da bölümlerin sayısından daha fazla başlık olmadığından dolayı kullanılmayacaktır.  

 

IELTS Reading öğretmenleri olarak, öğrencilerimizin başarısı bizim gurur kaynağımızdır. Bu yolda öğrencilerimize hem iyi bir rehber hem iyi bir öğretmen olmak en önemli misyonumuz.

 

Bizimle Başarabilirsiniz!